Logo Ringsaker Industriservice AS   Logo Odden Verksted og Ringsaker Industriservice AS

Om oss

Ringsaker Industriservice AS ble etablert i 1992, men RingAlm Mek.verksted, som ble en del av vår virksomhet i 1999, har historie fra ca. 50 år tilbake. Vi har i 2014 slått sammen våre avdelinger, og «avdeling Næroset» har flyttet til Moelv.
Fra 2015 har vi også videreført driften av Odden Verksted AS, og har med det økt kompetansen innen sagbruksindustrien betydelig. Se artikkel hos Trenytt eller de gamle hjemmesidene deres, for å få vite mer om hva dette innebærer.

Vi sysselsetter pr. 1/1 2018 i underkant av 50 personer. Vi har base i Moelv, ved Mjøsbrua i Hedmark, med en allsidig og moderne maskinpark med utstyr for vannskjæring, plasma- og gasskjæring, platebearbeiding, sveising, dreiing og maskinering.

Vi har egne konstruktører, og kraftig 3D tegne- og konstruksjonsverktøy, for effektiv konstruksjon og dokumentasjon.

Mye av utstyret vi produserer er spesialtilpasset kunders beskrivelser og spesielle behov. Våre oppdrag består blant annet av tilvirkning av utstyr og maskiner, ombygging og modernisering av utstyr, montering, reparasjoner og vedlikehold ute hos kunder. Vi leverer og monterer det meste innen pneumatikk og hydraulikk, og presser dessuten hydraulikkslanger med eget utstyr. Vi presser også wireløkker, og tilvirker og leverer sertifisert og sertifiserbart løfteutstyr, i form av blant annet kjettingskrev, løfteåk og pallegafler. Vi har to vannskjæremaskiner der største mulige skjæreformat er 3010x6470mm. I tillegg har vi kjøpt inn en Messer MultiTherm gass- og plasma skjæremaskin som kan skjære og bore i samme operasjon, og har et skjæreområde på 3000 x 8000 mm.

Vi er en service-bedrift, og er tilgjengelige 24 timer i døgnet. Ta kontakt hvis anlegg eller maskiner plutselig står, eller det oppstår andre akutte behov.

Har dere et behov, finner vi løsningen!

Kongle, Bærums Verk
Denne er produsert hos oss, designet av kunstner Geir Stormoen. Den står ved Bærums Verk.